znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

Náměty a připomínky:
web2000(zavináč)seznam(tečka)cz

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Nová Ves - Huť a Stráň

Tato ves polenského panství byla vrchností založena pro potřeby železné hutě pod Sobíňovským rybníkem (zpracování a těžba železné rudy na jižním břehu Doubravky a u Hlíny, kde ční ze země ruly), tvořili jí 4 chalupy pro potřeby hutě. První zmínky o huti se vztahují k létům 1570 a 1591. Ve druhé polovině 16. století, kdy se začala měnit výroba železa, byla přestavěna původní pec na tavící pec zvanou dýmačku. Stály zde tedy dvě dýmačky a kovárna. Nová Ves je prvně zmiňována v kupní smlouvě z roku 1597. Z urbáře jsou známy i jména prvých 4 usedlíků. Nelze, ale přesně určit, kde stávali jejich chalupy. Jediným dochovaným pevným bodem je bývalá budova mlýna, kde původně ještě předním stávala slévárna. Když se zhruba v polovině 18. století v huti přestalo pracovat, začali na uvolněném prostoru přibývat nové chalupy. Do roku 1713 měla osada pouze 3 stavení. Roku 1788 měla již 27 stavení.

Přejít nahoru | Přejít na mapu