znak obce

Historie obce Sobíňov

Historie obce Sobíňov
První písemná zmíňka o obci Sobíňov pochází z roku 1358, kdy je připomínán Jan Kohout ze Soběnova.
 Galerie na Flickru
250 starých fotek
  Úvod | Mapa 1764 | Mapa 1250
Lidé ze Sobíňova
Knížky ze Sobíňova
Poslechy ze Sobíňova
Videa ze Sobíňova
Pohlednice ze Sobíňova
Ze života zdejších předků
Historie okolních obcí
Slovo autora
Významné osobnosti

Copyright © 2011
Věnováno rodné obci.


Tyto stránky vznikly na popud autora, ve volném čase bez nároku na honorář. Informace zde uváděné jsou poskytnuty v dobré víře bez právních záruk.

Historický obsah stránek je možné v původním znění dále šířit s uvedením zdroje.

Licence Creative Commons

Na grafický design stránek
se vztahuje autorský zákon.

Optimalizováno pro Google Chrome.
Neprošlo jazykovou korekturou.

Náměty a připomínky:
web2000(zavináč)seznam(tečka)cz

TOPlist

Stránky jsou zařazeny do fondu České národní bibliografie. Budou trvale uchovávány a archivovány Národní knihovnou České Republiky.

 

Knížky ze Sobíňova

Místní publikace: V těchto knížkách převedených do formátu PDF naleznete převážně další podrobnosti o postupné kolonizaci tohoto uzemí,
dřívějším životě zdejších lidí a důležitých historických událostech, které se odehráli v Sobíňově a jeho okolí.

Po načtení knihy v ní lze vyhledávat pasáže, které Vás zajímají pomocí klávesové zkratky CTRL + F.
Klíčové slovo zadávejte do vyhledávacího pole vždy bez diakritiky.

Vzpomínky Josefa Víta Janáčka rodáka Sobíňovského

Můj otec Josef Vit Janáček se narodil 27.3.1905 v Sobíňově v chudé rodině domácího tkalce a později chalupníka Josefa Františka Janáčka, který prošel první světovou válkou a po ní byl ve dvacátých letech sobíňovským starostou.

Průvodce naučnou stezkou

Průvodce naučnou stezkou v okolí Sobíňova a rozložení informačních tabulí.

Kronika rodu Janáčků 2. díl

Tato kniha zachycuje historii jednoho z nejstarších rodů ze Sobíňova.

Sobíňov 1384 - 1984

Historie obce Sobíňov ve stručném přehledu.

Sklárny v Železných horách

Tato kniha popisuje rozvoj a vývoj sklářství v Železných Horách.

Výběr z farních kronik Sopoty - Sobíňov

Výběr z historických zápisů z církevních kronik v našem katastru.

Slévárna Nové Ransko 1885 - 1985

Kniha ke stoletému výročí tohoto závodu mapující jeho historický vývoj.

Skautské časopisy ze Sobíňova

Již v roce 1970 se pokusili junáci ze Sobíňova vydávat svůj časopis. Vyšly, ale jen tři čísla pod názvem Sobíňovský hlasatel. V roce 1993 byl vydán 3x časopis Všímálek, od roku 1994 vycházel časopis Skaut Junák Sobíňov.

Vzpomínky na květen 1945

Několik vzpomínkových básní, které se s úctou věnují těmto tragickým dnům konce války.

Kde domov můj

Domov, rodný kraj, kdo by ho neměl rád, kdo by se nevracel v místa sveho mládí, kde prožil se svými kamarády různá dobrodružství. Stará lípa, skála, les, kostelíček, budova školy to vše připomíná ztracená léta mladosti.

V proměnnách času 2. díl

Každá doba přináší svoje pohledy na život. Projděte s námi různá období života zdejších lidí.

Karel Sláma Sopotský

Karel Sláma, varhaník v Sopotském kostele a lidový umělec. V této knížce, která mu je věnována naleznete jeho kresby a několik řádků o tomto činorodém člověku.

Setkání s Bohumírem Pampelem

Setkání s Bohumírem Pampelem 8. srpna 2012, který v našem katastru jako sedmnáctiletý odvedenec do Německé armády strávil konec Druhé světové války.

Chotěbořsko v národním odboji

Spis mapující události dle výpovědí pamětníků okupace našeho kraje za druhé světové války.

Mlýny na horním toku Doubravy

Včetně historie mlýnů nacházejících se v katastru Sobíňova.

Poddanství lidu vesnického

Kniha pojednávající o životě poddaných lidí na bývalém panství Polensko - Přibyslavském, pod které spadal i Sobíňov.

O Sobíňově díl II.

Tento spis v několika dokumentech přináší pohled do historie naší obce.

Politický okres Chotěbořský

Data uvedená v této knížce jsou vyňata vesměs z úředních pramenů a vztahují se se k roku 1890.

Šel jsem životem s otevřeným hledím

Hrst vzpomínek a svědectví z nedávné doby. Narodil jsem se deset roků po první světové válce! Prožil německou okupaci a totalitní rudou moc. Tedy vzpomínky z mého života nemohou být bez svědectví z těchto temných časů.

Z Historie požárního sboru v Sobíňově 1881 - 1986

Sbor dobrovolných hasičů v Sobíňově byl založen v roce 1881, hned po velkém požáru v obci.

Kronika Kulturního domu v Sobíňově 1986 - 1997

Výstavbou Kulturního domu v Sobíňově došlo dne 6.1.1987 opět k obnovení činnosti Osvětové besedy k zajišťování kulturní činnosti v obci a správě KD.

Praktický hospodář - kresby

Sešitový kreslený deník s hospodářskou tématikou z roku 1932 od Jaroslava Jelínka ze stavení čp. 27, který padl u Sobíňova v květnu roku 1945.

Z Dějin obce Sobíňova

Kniha Dějiny obce Sobíňova od Dr. Gustava Janáčka, narozeného v roce 1903. V této knize se podrobně věnoval dávné i novější historii našeho území.

Sobíňov 625 let

Brožurka vydaná v roce 2009 u příležitosti 625. výročí založení obce Sobíňov.

Sobíňov 600 let

Brožurka vydaná v roce 1984 u příležitosti 600. výročí založení obce Sobíňov.

Uštván - útěk ze Špilberku

Kniha od Josefa Ležáka ze Sobíňova. Útěk ze Špilberku a hrůza před jeho kasemnaty.

Oblastní turistický odznak

V této brožurce se dozvíte jak lze získat oblastní turistický odznak Liběcká Stezka.

Povídky z rodného kraje 1. díl

Pověsti, legendy, povídačky z našeho kraje. O Ješku Kokotovi ze Soběnova, Jak byl postaven Sopostký kostelík, Křížek z roku 1620, O tvrzi Soběnov, Hrobka u Sopot, Husité na Chotěbořsku, Švédové u Sobíňova a další pověsti.

Historky veselé i vážné

Mezi zdejšími lidmi kolovali pro jejich pobavení či poučení při dlouhých zimních večer různé historky, ať už veselé či smutnějšího rázu.

Na otrocké práce v Německu

Příběhy lidí, kteří museli nastoupit na nucenou práci do německé říše za protektorátu.

V proměnách času 1. díl

Každá doba přináší svoje pohledy na život. Projděte s námi různá období života zdejších lidí.

Historie o které se nemohlo mluvit

Ne vždy byla doba nakloněna k nastalým událostem. Tento spis obsahuje různé příběhy a dění, které se v daném období příliš nehodily.

Poutní kostel v Sopotech

Přehledně zpracované pojednání o vývoji a významu Sopotského kostela v dobách minulých.

Za Svobodu

Knížka se věnuje tragickému střetu místních lidí z ustupující německou armádou. Popis posledních dnů 2. Světové války v naší obci a okolí.

Povídky z rodného kraje 2. díl

Další sebrané povídky z našeho blízkého okolí, které věrně zachycují život zdejších obyvatel v dobách minulých.

Obrana národa drama v Hřišti a Přibyslavi

Pojednání o dramatických událostech, které se odehráli za 2. Světové války v nedalekých obcích Hřišti a Přibyslavi.

Vojno Povol

Úryvky z vojančení na Bílku, armáda první republiky, revoluční gardy a další vojenská témata týkající se našeho kraje.

Skauti na Doubravce

Pojednání o pěší výpravě několika místních dobrodruhů podél řeky Doubravy od jejího pramene v Raneckých lesích, přes Sokolohrad, kde se řeka zařezává hluboko do skal až po její soutok s řekou Labe.